ihya.com Sevgi dolu gül bahçesiKPSS öğretmenlik sınavı hakkında bilgi

KPSS Öğretmenlik – Öabt 2017 ( Sınav : 16 Temmuz 2017 / Başvuru : 14-27 Mart 2017 )

Kpss Puanı Öğretmenlikle İlgili 1 Yıl Geçerlidir.Tüm öğretmen Adayları Genel Kültür – Genel Yetenek ve Eğitim Bilimleri Sınavına Girerler Öğretmen Alan Sınavı Olan Branşlardaki Adaylar Ayrıca ÖABT’ye Girerler.ÖABT Yapılan

Braşlar: Fen Bilgisi, Fizik, Kimya, Biyoloji, Sosyal Bilgiler, Tarih, Coğrafya, Türkçe, Türk Dili ve Edebiyatı, Almanca, İngilizce,, Din Kültürü, Matematik ve İlköğretim Matematik, Sınıf, Pdr öğretmenlikleri bölümlerinden mezun olanlara bu sınava katılmak zorundadırlar.

Genel Yetenek ve Genel Kültür Sınavı 120 soru,120 dakika,

Sabah oturumu 21 Mayıs 2017
Genel Yetenek 60 Soru / Genel Kültür 60 Soru

TÜRKÇE 30 SORU
TARİH 27 SORU
MATEMATİK 30 SORU
COĞRAFYA 18 SORU
VATANDAŞLIK BİLGİSİ-GÜNCEL 15 SORU

Eğitim Bilimleri Sınavı 80 soru,100 dakika,

Öğleden sonra oturumu 21 Mayıs 2017

EĞİTİM BİLİMLERİ 80 SORU

1) Öğrenme Psikolojisi 20%
2) Gelişim Psikolojisi 15%
3) Ölçme ve Değerlendirme 15%
4) Rehberlik ve Özel Eğitim 15%
5) Öğretim İlke ve Yöntemleri 20%
6) Program Geliştirme 5%
7) Sınıf Yönetimi 5%
8) Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı 5%

ÖABT – Öğretmenlik Alan Bilgisi Sınavı 50 soru,75 dakika,

Pazar sabah oturumu 16 Temmuz 2017

KPSS ÖĞRETMENLİK

28 Mayıs 2017 Pazar Sabah

28 Mayıs 2017 Pazar Öğle

ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ (50 SORU))

16 Temmuz 2017 Pazar

ALAN BİLGİSİ 80%
Alan Eğitimi 20%

ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ SINAVI HER BRANŞ İÇİN GEÇERLİ Mİ?

Fen Bilgisi, Fizik, Kimya, Biyoloji, Sosyal Bilgiler, Tarih, Coğrafya, Türkçe, Türk Dili ve Edebiyatı, Almanca, İngilizce,, Din Kültürü, Matematik ve İlköğretim Matematik, Sınıf, Pdr öğretmenlikleri bölümlerinden mezun olanlara bu sınava katılmak zorundadırlar. Diğer branşlar için böyle bir zorunluluk yoktur.

ÖABT REHBERLİK
Öğretmenlik Alan Bilgisi Tarama Sınavı
Öabt nedir?
Öğretmen olabilecek adaylara sonradan getirileb bir alan sınavıdır.
Öğretmen adayları Kpss’ de genel yetenek, genel kültür ve eğitim bilimleri testlerinin yanında Öabt testide uygulanacaktır.

ÖABT’ nin Öğretmen Atamaya Esas Olan KPSS Puanına Etkisi yüzde 50 dir.

ÖABT’ye katılan adayların KPSSP10 puanı yanında testlere göre ağırlıkları ile aşağıda verilen KPSSP121 puanı da hesaplanacaktır. Söz konusu alanlarda bu puan esas alınarak yerleştirme gerçekleştirilecektir.

KPSS P121 puanı hesaplanırken aşağıdaki oranlar dikkate alınır

Genel Yetenek Testi: 0,15
Genel Kültür Testi: 0,15
Eğitim Bilimleri Testi: 0,20
ÖABT = 0,50

ÖABT Sınav süresi 75 dakikadır.

Saat 9.30′da başlayacaktır.

ÖABT sınavına girecek olan branşlar:

Türkçe
Tarih
Coğrafya
Matematik (Lise)
Fizik
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
Almanca
İngilizce
Kimya
Sınıf öğretmeliği
Pdr
İlköğretim Matematik
Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji
Sosyal Bilgiler
Türk Dili ve Edebiyatı
Biyoloji

Alan Sınavı Yapılmayan braşlarda KPSS P10 puanı hesaplanacaktır. Atamalar P10 puanı üzerinden yapılacaktır.

ÖABT ÖĞRETMENLİK ALANLARININ KONU VE SORU DAĞILIMLARI

Türkçe Öğretmenliği ÖABT Konu ve Soru Dağılımları:

1.Alan Bilgisi Testi (% 80, 40 Soru)

a. Anlama ve Anlatma Teknikleri (12 Soru)

b. Dil Bilgisi ve Dil Bilimi (8 Soru)

c. Çocuk Edebiyatı (4 Soru)

d. Türk Halk Edebiyatı (4 Soru)

e. Eski Türk Edebiyatı (4 Soru)

f. Yeni Türk Edebiyatı (4 Soru)

g. Edebiyat Bilgi ve Kuramları (4 Soru)

2.Alan Eğitimi Testi (% 20, 10 Soru)

İlköğretim Matematik ÖABT Öğretmenliği Konu ve Soru Dağılımları

1.Alan Bilgisi Testi (% 80, 40 Soru)

a. Analiz (14 Soru)

b. Cebir (9 Soru)

c. Geometri (9 Soru)

d. Uygulamalı Matematik (8 Soru)

2. Alan Eğitimi Testi (% 20, 10 Soru)

Matematik Öğretmenliği Öabt Konu ve Soru Dağılımları:

1. Alan Bilgisi Testi (% 80, 40 Soru)

a. Analiz (12 Soru)

b. Uygulamalı Matematik (12 Soru)

c. Cebir (8 Soru)

d. Geometri (8 Soru)

2. Alan Eğitimi Testi (% 20, 10 Soru)

Fen Bilgisi Öğretmenliği ÖABT Konu ve Soru Dağılımları:

1.Alan Bilgisi Testi (% 80, 40 Soru)

a.Fizik (12 Soru)

b. Kimya (11 Soru)

c. Biyoloji (11 Soru)

d. Yer Bilimi (Jeoloji) (2 Soru)

e. Astronomi (2 Soru)

f. Çevre Bilimi (2 Soru)

2. Alan Eğitimi Testi (% 20, 10 Soru)

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği ÖABT Konu ve Soru Dağılımları:

Alan Bilgisi Testi (% 80, 40 Soru)

a. Tarih (14 Soru)

b. Coğrafya (10 Soru)
c. Siyaset Bilimi (4 Soru)
d. Diğer Sosyal Bilim Alanları (Sosyal Proje Geliştirme, Günümüz Dünya Sorunları, Sosyal Bilgilerin Temelleri, Arkeoloji, Felsefe, Sanat ve Estetik, Bilim Teknoloji ve Sosyal Değişme, Antropoloji, Ekonomi, İnsan İlişkileri ve İletişim, Sosyal Psikoloji)
(12 Soru)

2. Alan Eğitimi Testi (% 20, 10 Soru)

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği ÖABT Konu ve Soru Dağılımları:

1. Alan Bilgisi Testi (% 80, 40 Soru)

a. Eski Türk Dili ve Yeni Türk Dili (13 Soru)

b. Yeni Türk Edebiyatı (9 Soru)
c. Eski Türk Edebiyatı (9 Soru)
d. Türk Halk Edebiyatı (9 Soru)

2. Alan Eğitimi Testi (% 20, 10 Soru)

Tarih Öğretmenliği ÖABT Konu ve Soru Dağılımları:

1. Alan Bilgisi Testi (% 80, 40 Soru)

a. Osmanlı Tarihi (7 Soru)

b. Türkiye Cumhuriyeti Tarihi (6 Soru)
c. Orta Çağ İslam Tarihi (6 Soru)
d. Genel Dünya Tarihi (6 Soru)
e. İslamiyet Öncesi Türk Tarihi (5 Soru)
f. Tarih Metodu (4 Soru)
g. XX. Yüzyıl Türk ve Dünya Tarihi (4 Soru)
h. Eski Çağ Tarihi (4 Soru)

2. Alan Eğitimi Testi (% 20, 10 Soru)

Coğrafya Öğretmenliği ÖABT Konu ve Soru Dağılımları:

1. Alan Bilgisi Testi (% 80, 40 Soru)

a. Beşeri ve Ekonomik Coğrafya (15 Soru)

b. Fiziki Coğrafya (15 Soru)
c. Bölgeler ve Ülkeler (10 Soru)

2. Alan Eğitimi Testi (% 20, 10 Soru)

Fizik Öğretmenliği ÖABT Konu ve Soru Dağılımları:

1. Alan Bilgisi Testi (% 80, 40 Soru)

a. Elektrik ve Manyetizma (10 Soru)

b. Mekanik (10 Soru)
c. Modern Fizik (10 Soru)
d. Dalgalar ve Optik (5 Soru)
e. Madde ve Özellikleri (5 Soru)

2. Alan Eğitimi Testi (% 20, 10 Soru)

Kimya Öğretmenliği Öabt Konu ve Soru Dağılımları:

1. Alan Bilgisi Testi (% 80, 40 Soru)

a. Analitik Kimya (10 Soru)

b. Anorganik Kimya (10 Soru)
c. Organik Kimya (10 Soru)
d. Fizikokimya (10 Soru)

2. Alan Eğitimi Testi (% 20, 10 Soru)

Biyoloji Öğretmenliği Öabt Konu ve Soru Dağılımları:

1. Alan Bilgisi Testi (% 80, 40 Soru)

a. İnsan ve Hayvan Biyolojisi (10 Soru)

b. Hücre ve Metabolizma (8 Soru)
c. Genetik ve Evrim (8 Soru)
d. Bitki Biyolojisi (5 Soru)
e. Ekoloji (5 Soru)
f. Canlıların Sınıflandırılması (4 Soru)

2. Alan Eğitimi Testi (% 20, 10 Soru)

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği ÖABT Konu ve Soru Dağılımları:

1. Alan Bilgisi Testi (% 80, 40 Soru)

a. Din Bilimleri (Din Sosyolojisi, Din Psikolojisi, Dinler Tarihi, Din Eğitimi, Din Felsefesi) (12 Soru)

b. Temel Dini Bilgiler (İslâm, İman Esasları ve İbadetleri) (8 Soru)
c. Hz. Muhammed’in Hayatı ve Sünneti (6 Soru)
d. Kur’an-ı Kerim’in Muhtevasını Anlama (6 Soru)
e. İslam Ahlakı, Estetiği ve Felsefesi (6 Soru)
f. Günümüz Türkiye’sindeki İslam Mezhep ve Yorumları (2 Soru)

2. Alan Eğitimi Testi (% 20, 10 Soru)

İngilizce Öğretmenliği Öabt Konu ve Soru Dağılımları:

1. Alan Bilgisi Testi (% 80, 40 Soru)

a. Dil Yeterliliği (25 Soru)

b. Dil Bilim (8 Soru)
c. Edebiyat (7 Soru)

2. Alan Eğitimi Testi (% 20, 10 Soru)

Almanca Öğretmenliği Öabt Konu ve Soru Dağılımları:

1. Alan Bilgisi Testi (% 80, 40 Soru)

a.Dil Yeterliliği (25 Soru)

b. Dil Bilim (8 Soru)
c. Edebiyat (7 Soru)

2. Alan Eğitimi Testi (% 20, 10 Soru)

Sınıf Öğretmenliği Öabt Konu ve Soru Dağılımları:

1. Alan Bilgisi Testi (% 80, 40 Soru)

a. Temel Matematik (6 Soru)

b. Genel Fizik (3 Soru)

c. Genel Kimya (3 Soru)

d. Genel Biyoloji (3 Soru)

e. Türk Dili (6 Soru)

f. Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı(3 Soru)

h. Çocuk Edebiyatı(3 Soru)

ı. Uygarlık Tarihi(3 Soru)

j. Türk Tarihi ve Kültürü (3 Soru)

k. Genel Coğrafya(3 Soru)

l. Türkiye Coğrafyası ve Jeopolitiği (4 Soru)

2. Alan Eğitimi Testi (% 20, 10 Soru)

Rehber (Pdr) Öğretme Öabt Konu ve Soru Dağılımları:

1. Alan Bilgisi Testi (% 80, 40 Soru )

a. Temel Psikolojik Kavramlar (8 Soru)

b. Psikolojik Danışma Kuram İlke ve Teknikleri (8 Soru)

c. Davranış ve Uyum Problemleri (5 Soru)

d. Bireyi Tanıma Teknikleri (5 Soru)

e. Bireyle ve Grupla Psikolojik Danışma (5 Soru)

f. Mesleki Rehberlik ve Kariyer Danışmanlığı (4 Soru)

g. Psikolojik Danışma ve Rehberlikte Araştırma ve Program Geliştirme (3 Soru)

h. Mesleki Etik ve Yasal Konular (2 Soru)

2. Alan Eğitimi Testi (% 20, 10 Soru)

ÖABT PUAN HESAPLAMA

Genel Kültür – Genel Yetenek Neti x 0.15 + Eğitim Bilimleri Neti x 0.15 + Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) neti x 0.6 + 40 = KPSSP121 Puanı

Bu formül ile yaklaşık puanınızı hesaplarsınız.Çünkü standart sapma ve benzeri faktörler puanı etkilemektedir.

KPSSP121 puan türünün hesaplanmasında puan dağılımı aşağıdaki gibidir. fakat bu dağılım tahmini olup genellikle öğretmenlik alan bilgisi testinin katsayısı daha fazladır;

Genel Kültür – Genel Yetenek Testi (120 Soru): %30

Eğitim Bilimleri Testi (80 Soru): % 20

Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (50 Soru): % 50

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizlenecek, genel görünümde yer almayacaktır.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <img> <b> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.