ihya.com Sevgi dolu gül bahçesiKPSS adayı özelleştirilecek kuruma başvurduğunda işsiz kalma riski olur mu?

Özelleştirme Sonrasında KİT Personelinin Durumu Ne Olur?

SORU: 4857 sayılı iş kanununa göre çalışan kapsam içi daimi işçi statüsünde KİT'te çalışan bir personelin, özelleştirme sonucunda durumu ne olur? Ona göre bu kuruma başvuracam, özelleştirme durumu varmış.

CEVAP: Bu soruya cevap vermek için öncelikle KİT'leri personel mevzuatı açısından ikiye ayırmakta yarar bulunmaktadır.

1- 399 sayılı KHK kapsamındaki KİT'ler

2- Tüm personeli işçi (kapsam içi - kapsam dışı) olan KİT'ler

KİT'ler 233 sayılı KHK kapsamında kurulan teşebbüslerin ortak adıdır. Aşağıda verilen bilgiler genel olarak 4046 sayılı Kanunun 22'nci maddesi ile Özelleştirme Uygulamaları Sonucunda İş Sözleşmeleri Sona Eren İşçilerin Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Geçici Personel Statüsünde İstihdam Edilmelerine İlişkin Esaslar çerçevesinde hazırlanmıştır.

1- 399 sayılı KHK kapsamındaki KİT'ler

Sözleşmeli Personel ve (1) sayılı cetveldeki Memurlar

399 sayılı KHK genel olarak KİT personel rejimini belirlemektedir. 2'nci başlıkta saydıklarımız dışındaki tüm KİT'ler bu kapsamdadır. Bu KİT'lere örnek olarak TCDD, Çay-Kur, TEİAŞ gösterilebilir. PTT'nin 2013 yılı itibarıyla bir KİT olmadığı da unutulmamalıdır.

KİT'lerde sözleşmeli personel ile (1) sayılı cetvelde yer alan kadrolarda istihdam edilen daire başkanı, şube müdürü, müfettiş gibi memurların görev yaptıkları KİT'in özelleştirilmesi halinde isimleri 15 gün içerisinde Devlet Personel Başkanlığına (DPB) bildirilir. DPB bu görevlilerin unvanlarını dikkate alarak başka kurum ve kuruluşlara 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu Kapsamında memur olarak atanmalarını kırkbeş gün içerisinde teklif eder. Yani bu kişiler açısından özelleştirme işlemi iş güvencesi açısından bir sorun teşkil etmemektedir.

Bu şekilde nakledilen sözleşmeli personele, DPB'ye bildirildikleri tarihteki kadro ve pozisyonlarına ilişkin olarak bildirim tarihi itibarıyla almakta oldukları sözleşme ücreti, ücret (fazla mesai ücreti hariç), ikramiye, bankacılık tazminatı, ek ücret, ek ödeme, teşvik ödemesi ve benzeri adlarla yapılan ödemelerin toplam net tutarının (bu tutar sabit bir değer olarak esas alınır); nakledildiği kurum veya kuruluştaki kadro veya pozisyonlara ilişkin olarak yapılan aylık, ek gösterge, ikramiye, her türlü zam ve tazminatları (ek tazminat ve bankacılık tazminatı dahil), makam tazminatı, temsil tazminatı, görev tazminatı, sözleşme ücreti, ücret, ek ücret, ek ödeme, teşvik ödemesi, döner sermaye payı ve benzeri adlarla yapılan her türlü ödemelerin (fazla mesai ücreti, fiilen yapılan ders karşılığı ödenen ek ders ücreti hariç) toplam net tutarından fazla olması halinde aradaki fark tutarı, herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın fark kapanıncaya kadar ayrıca tazminat olarak ödenir.

(1) sayılı cetvelde belirtilen kadrolarda görev yapmakta iken nakle tabi tutulan personelin, DPB'ye bildirildikleri tarihteki kadrolarına ilişkin olarak bildirim tarihi itibarıyla almakta oldukları aylık, ek gösterge, zam, özel hizmet tazminatı, makam tazminatı, temsil tazminatı, görev tazminatı bir bütün olarak, göreve başladıkları tarihi izleyen aybaşından geçerli olmak üzere üç yıl süre ile saklı tutulur.

İşçiler

399 sayılı KHK kapsamındaki KİT'lere işçi olarak atananların görev yaptıkları KİT'in özelleştirilmesi durumunda başka bir kamu kurum ve kuruluşuna Devlet memuru olarak nakledilme hakkı bulunmamaktadır. İşçi statüsündeki personel 657'nin 4/C hükmünde belirtilen geçici personel olarak diğer kurum ve kuruluşlara nakledilebilirler. Bu durumda mali olarak ciddi kayıplar yaşanmaktadır.

İşçi olarak işe yerleştirilen bir personelin KPSS Puanını merkezi yerleştirme işlemlerinde kullanmasına bir engel bulunmamaktadır.

2- Tüm personeli işçi (kapsam içi - kapsam dışı) olan KİT'ler

Bu KİT'ler BOTAŞ, TPAO ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüdür. BU KİT'lerde iş kanunlarına tabi olarak görev yapmakla birlikte toplu iş sözleşmesi hükümlerinden yararlanmayan genel müdür, genel müdür yardımcısı, teftiş kurulu başkanı, kurul başkanı, daire başkanı, müessese, bölge, fabrika, işletme ve şube müdürü, müfettiş ve müfettiş yardımcısı, müşavir ve başuzman unvanlı işçi kadrolarında atanmak suretiyle görev yapan personelin diğer kurum ve kuruluşlara memur olarak atanma hakkı vardır.

Bu şekilde nakledilen personele, DPB'ye bildirildikleri tarihteki kadro ve pozisyonlarına ilişkin olarak bildirim tarihi itibarıyla almakta oldukları sözleşme ücreti, ücret (fazla mesai ücreti hariç), ikramiye, bankacılık tazminatı, ek ücret, ek ödeme, teşvik ödemesi ve benzeri adlarla yapılan ödemelerin toplam net tutarının (bu tutar sabit bir değer olarak esas alınır); nakledildiği kurum veya kuruluştaki kadro veya pozisyonlara ilişkin olarak yapılan aylık, ek gösterge, ikramiye, her türlü zam ve tazminatları (ek tazminat ve bankacılık tazminatı dahil), makam tazminatı, temsil tazminatı, görev tazminatı, sözleşme ücreti, ücret, ek ücret, ek ödeme, teşvik ödemesi, döner sermaye payı ve benzeri adlarla yapılan her türlü ödemelerin (fazla mesai ücreti, fiilen yapılan ders karşılığı ödenen ek ders ücreti hariç) toplam net tutarından fazla olması halinde aradaki fark tutarı, herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın fark kapanıncaya kadar ayrıca tazminat olarak ödenir.

Yukarıda unvanı belirtilenler dışında kalan personelin (kapsam dışı da olsa) Devlet memuru olarak nakledilme hakkı bulunmamaktadır. Bu personel 657'nin 4/C hükmünde belirtilen geçici personel olarak diğer kurum ve kuruluşlara nakledilebilirler. Bu durumda yukarıda da belirtildiği gibi mali olarak ciddi kayıplar yaşanmaktadır.

BOTAŞ, TPAO ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünde işe başlayan personelin KPSS Puanını merkezi yerleştirme işlemlerinde kullanmasına bir engel bulunmamaktadır.

Önemli NOT: Nakil hakkı tanınan bir kadro veya pozisyonda görev yapmakta iken İdare tarafından ihdas edilen ve iş kanunlarına tabi olan kadrolara atanmayı kabul edenler ile kuruluş özelleştirme programına alındıktan sonra kuruluşa naklen veya açıktan atananlar bu madde ile getirilen nakil hakkından yararlanamaz.

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizlenecek, genel görünümde yer almayacaktır.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <img> <b> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.